D.match

D.match

Dmatch kombinerar lång egen erfarenhet från tech, digitalt och IT med mångårig kompetens inom rekrytering.

Som ett ledande bolag inom executive search och rekrytering med bas i Stockholm, använder vi etablerade metoder och processer för att hitta och matcha rätt interimskonsulter och specialister med din verksamhet.

Dom placerar interimskonsulter och specialister på korta till medel-långa uppdrag hos våra kunder inom Tech, Digital och IT. Processen är snabb då behoven oftast är omedelbara och placeringen sker oftast inom dagar eller veckor.