Befa

befa-logga

BeFa kan bäst beskrivas som ”den lilla leverantören med den stora produkten”.Vi finns för att vi älskar utmaningen i att digitalisera svensk fastighetsförvaltning och det är något vi kommit att bli väldigt bra på.Våra kunder finns hos både stora och små aktörer där vissa använder mycket av vår produkt andra lite mindre.Vår ambition har aldrig varit att vara störst, vi … Read More

Qrev

qrev corporatefinance

Qrev tillhandahåller tjänster inom revision och rådgivning. Vår vision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen i branschen där villkor och möjligheter är lika för alla anställda. Som den ledande leverantören av revisionstjänster och affärsrådgivning i Dalarna och Hälsingland tar vi vårt samhällsansvar genom att alltid verka för hållbarhet och oberoende i vår leverans. Läs mer på Hjalmar & Company

Gudstjänst i Stockholm

Gudstjänster i Stockholm präglas av en rik mångfald, där olika trosriktningar och samfund samlas för att fira andliga ceremonier och gemenskap. Staden, som är känt för sin kulturella och religiösa mångfald, erbjuder en bred palett av gudstjänster som återspeglar det mångfacetterade samhället. I hjärtat av staden finner man många historiska kyrkor som vittnar om Stockholms långa och rika kristna arv. … Read More