ChemiClean

Chemiclean erbjuder marknadens mest effektiva rekonditioneringskoncept för värmeväxlare och energibärande vätskesystem inom fastighet, industri och process. Genom Chemiclean-metoden©, hög teknisk kompetens och bred erfarenhet säkerställer vi en kostnadseffektiv drift av din anläggning under hela dess livscykel.
Populära tjänster som dom erbjuder:

Värmeväxlare

 • Service värmeväxlare
 • Rengöring värmeväxlare
 • Rengöring värmesystem
 • Rengöring tubväxlare
 • Vätskeanalys värmesystem

Avgasare

 • Avgasare värmesystem
 • Avgasning värmesystem
 • Vakuumavgasare
 • Mobil avgasare

Kylsystem

 • Vätskeanalys kylsystem
 • service kylsystem
 • Rengöring kylsystem
 • Rengöring kylväxlare
 • rengöring kyltorn

Fjärrvärmeverkens villkor för effektiv och hållbar energianvändning ger skäl för
Chemiclean – metoden®. Genom att sänka returtemperaturen, det vill säga temperaturen fjärrvärmevattnet har när det lämnar din fastighet, kan du få en bonus istället för avgift och därmed
en lägre uppvärmningskostnad. Chemiclean hjälper Dig med att framgångsrikt energieffektivisera
din fjärrvärmecentral och spara pengar.
Fortum, Stockholms största fjärrvärmeleverantör, har sedan 2012 infört en temperaturavgift/-bonus beroende på värmeöverföring. Varje månad görs en jämförelse mellan din returtemperatur
och genomsnittet bland alla kunder. Varje grad innebär en bonus eller avgift på 5 kr/MWh beroende på om din returtemperatur ligger under eller över genomsnittet. Vid en returtemperatur
över 60 °C tillkommer en avgift på 20 kr/MWh, °C.