Få bort getingar och getingbon: En guide

skadedjursbekämpning

Getingar kan vara irriterande och ibland farliga, speciellt om de bygger bon i närheten av ditt hem eller uteplats. Att bli stungen av en geting är smärtsamt och kan vara allvarligt för allergiker. Den här artikeln ger dig tips på hur du kan bli av med getingar och getingbon på ett säkert och effektivt sätt.

Förebyggande åtgärder:

 • Håll rent: Getingar lockas av söt mat och dryck, så se till att plocka undan matrester och spill. Töm soptunnor regelbundet och förvara sopor i en väl tillsluten behållare.
 • Ta bort attraktiva dofter: Undvik att använda starka parfymer eller dofter utomhus, då dessa kan locka till sig getingar.
 • Skapa hinder: Täck för ventilationshål och andra ingångar till ditt hus med insektsnät.
 • Falska bon: Häng upp kopior av getingbon i ditt område. Getingar är territoriella och undviker att bygga bon i närheten av andra bon.

Borttagning av getingbon:

Små bon:

 • Dammsugare: Små bon, ungefär i storlek med en pingisboll, kan du enkelt dammsuga bort. Använd en dammsugare med påse och frys den i minst 24 timmar efteråt för att döda eventuella getingar och larver.
 • Papperspåse: Täck boet med en papperspåse och fäst den runt grenen eller stammen där boet sitter. Skär sedan ned grenen eller stammen med boet i påsen.

Stora bon:

 • Bekämpningsmedel: Större bon bör bekämpas med bekämpningsmedel som är avsett för getingar. Följ instruktionerna på förpackningen noggrant och använd skyddsutrustning som handskar och mask.
 • Professionell bekämpning: Om du inte känner dig bekväm med att ta bort boet själv kan du kontakta en professionell bekämpningsfirma.

Tips:

 • Bäst tid att ta bort boet: Det är enklast och säkrast att ta bort getingbon tidigt på säsongen när de är små.
 • Var försiktig: Getingar kan bli aggressiva om de känner sig hotade. Använd alltid skyddskläder och var försiktig när du tar bort getingbon.
 • Undvik att sticka hål i boet: Att sticka hål i boet kan göra getingarna arga och aggressiva.
 • Var försiktig med allergier: Om du är allergisk mot getingstick bör du inte ta bort boet själv. Kontakta en professionell bekämpningsfirma eller ring 112 om du blir stungen.

Kom ihåg: Getingar är en viktig del av ekosystemet och de hjälper till att pollinera växter och bekämpa andra insekter. Om du inte har problem med getingar i ditt hem är det oftast bäst att låta dem vara.

För mer information:

Xpertbekämpning