Läkarintyg till körkort Stockholm

Ett läkarintyg för körkort i Stockholm är ett dokument som måste lämnas in till Transportstyrelsen för att en förare ska kunna få eller förnya sitt körkort. Läkarintyget måste fyllas i av en läkare och innehålla information om förarens medicinska tillstånd samt eventuella medicinska begränsningar för användning av ett motorfordon.

Läkarintyget ska innehålla uppgifter som förarens namn, födelsedatum och adress, tillsammans med anamnes, resultat av fysisk undersökning och laboratorieresultat, om tillämpligt. Läkaren måste förklara att han eller hon anser att den sökande är medicinskt lämplig för att köra fordon och ange eventuella medicinska begränsningar eller villkor som krävs vid körning. Det kan till exempel handla om att bära glasögon eller kontaktlinser under körning, ta vissa mediciner, ha vissa fysiska funktionshinder osv.

Förutom medicinsk information måste förare som är över 70 år också fylla i en ytterligare blankett som innehåller information om deras syn- och hörselförmåga. Denna blankett kan erhållas från vilken trafikmyndighet som helst i Sverige.

När detta läkarintyg för körkort är korrekt ifyllt måste det lämnas in tillsammans med andra dokument som identitetsbevis, foto och relevant avgift på ett trafikkontor i Stockholm för att få eller förnya ditt körkort.