Arbetstillstånd

Arbetstillstånd

Specialisthjälp med Arbetstillstånd i Sverige

Letar du efter expertis när det gäller att få arbetstillstånd i Sverige? Då har du kommit rätt. Hos Enkla Juridik erbjuder vi hjälp med arbetstillstånd och har en gedigen erfarenhet av att assistera hundratals kunder sedan 2018.

Vår erfarna migrationskonsult, Marie Häggman, har över 5 års erfarenhet inom området och har hanterat hundratals ansökningar. Vi erbjuder våra tjänster både till stora och små företag samt privatpersoner. Med vår långa erfarenhet och djupa förståelse för Migrationsverkets processer kan vi hjälpa dig på snabbast möjliga sätt.

Kontakta oss för att få veta mer om handläggningstiden för din ansökan.

Vi kan assistera med följande:

 • Ansökan av arbetstillstånd
 • Förlängningsansökning av arbetstillstånd
 • Ansökan om byte av arbetsgivare
 • Ansökan om spårbyte från studie- till arbetstillstånd
 • Ansökan om permanent arbetstillstånd
 • Ansökan för utstationering/uppdrag i Sverige
 • Ansökan för medföljande familjemedlem

Vi förstår vikten av att din arbetstillståndsprocess går smidigt, och du kommer att ha direktkontakt med vår specialist genom hela processen.

Kom ihåg att det är avgörande att be om hjälp i tid. Ibland är vi fullbokade och har kanske inte möjlighet att hjälpa dig omedelbart, så det är bra om ni kontaktar oss i god tid innan exempelvis ett arbetstillstånd är på väg att gå ut. Förlängningsansökan kan skickas in till Migrationsverket 4 månader innan nuvarande tillstånd går ut.

Den snabbaste vägen till svenskt arbetstillstånd går genom oss

Migrationsverket har nyligen avskaffat snabbspåret. Därför är det viktigt att lämna in fullständiga och korrekta ansökningar för att säkerställa snabba beslut. Vår arbetstillståndsspecialist har över 5 års erfarenhet av att hjälpa utländsk arbetskraft att få tillstånd att arbeta i Sverige.

Vi betonar noggrannhet i arbetet, eftersom fel eller ofullständig information kan försena processen i flera månader om Migrationsverket har frågor eller anmärkningar. Så tveka inte att kontakta oss för snabb, adekvat och noggrann hjälp!

Ta kontakt med oss idag!

Behöver du hjälp med arbetstillstånd? kontakt@enklajuridik.se 020-899596

Vi förstår Migrationsverkets processer

Genom vår långa erfarenhet och hantering av hundratals fall har vi en djup förståelse för Migrationsverkets interna processer. Detta gör att vi kan vara ett steg före i ansökningsprocessen och undvika förseningar på grund av kompletteringar. Vi har även erfarenhet av att överklaga avslag på arbetstillstånd.

Pris

Vårt pris för hjälp med arbetstillstånd varierar beroende på ditt specifika ärende och omfattning. Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation och offert.

Bouppteckning

En bouppteckning är en handling som upprättas för att redovisa en avliden persons tillgångar och skulder. Den används bland annat för att fördela arvet mellan arvingar och testamentstagare.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en juridisk handling som upprättas när en person avlider. Syftet med bouppteckningen är att redovisa den avlidnes tillgångar och skulder. Bouppteckningen används för att:

 • Fördela arvet mellan arvingar och testamentstagare.
 • Beräkna eventuell arvsskatt.
 • Ta reda på om det finns tillgångar som kan användas för att täcka den avlidnes skulder.

Det är vanligt att en bouppteckning upprättas av en jurist eller advokat, men det går även att göra det själv. Om du väljer att göra det själv måste du följa vissa regler och formaliteter som finns i arvsbalken.

När ska en bouppteckning göras?

En bouppteckning ska göras inom tre månader från det att den avlidne personens dödsdag är känd. Om det finns särskilda skäl kan tidsfristen förlängas, men det måste ansökas om hos Skatteverket.

Hur går en bouppteckning till?

En bouppteckning inleds genom att den som ska göra bouppteckningen kontaktar Skatteverket och begär en särskild blankett för ändamålet. Blanketten kallas “Bouppteckning och boutredning” och innehåller uppgifter om den avlidne och den som ska göra bouppteckningen.

När blanketten är ifylld och skickad till Skatteverket kan bouppteckningen påbörjas. Det första steget är att sammanställa en förteckning över den avlidnes tillgångar och skulder. Detta inkluderar fast egendom, lös egendom, bankkonton, skulder och andra tillgångar.

Efter att förteckningen är klar ska bouppteckningen undertecknas av den som gör den och två vittnen. Det är viktigt att vittnena är opartiska och myndiga. Bouppteckningen skickas sedan in till Skatteverket för granskning.

Varför behövs en bouppteckning?

En bouppteckning är ett viktigt dokument som används för att fördela arvet och hantera den avlidnes tillgångar och skulder. Den ger klarhet i den ekonomiska situationen efter en persons död och kan vara nödvändig för att utföra arvsskiftet.

Behöver du hjälp med bouppteckning?

Om du behöver hjälp med att upprätta en bouppteckning eller har frågor om processen, är du välkommen att kontakta oss. Vi har erfarna jurister som kan guida dig genom bouppteckningsprocessen och säkerställa att allt görs korrekt.

Aktieägaravtal

Ett aktieägaravtal är ett avtal som reglerar förhållandet mellan aktieägare i ett bolag. Det används för att fastställa ägarnas rättigheter och skyldigheter samt för att lösa potentiella konflikter.

Vad är ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal är ett juridiskt avtal som upprättas mellan aktieägare i ett bolag. Avtalet reglerar förhållandet mellan aktieägarna och fastställer deras rättigheter och skyldigheter. Det kan innehålla bestämmelser om bland annat följande:

 • Försäljning och överlåtelse av aktier.
 • Ägarnas rätt att delta i bolagets beslut och styrelsearbete.
 • Fördelning av vinst och förlust.
 • Skiljedomsklausuler för att lösa tvister.
 • Regler för hur avtalet kan ändras.
 • Konfliktlösning vid ägarförändringar eller tvister.

Det är vanligt att ett aktieägaravtal upprättas när ett bolag startas eller när nya aktieägare går med i bolaget. Avtalet kan även revideras och uppdateras när förhållandena ändras.

Vad är syftet med ett aktieägaravtal?

Ett aktieägaravtal tjänar flera syften, inklusive följande:

 • Skapa tydlighet: Avtalet klargör ägarnas rättigheter och skyldigheter, vilket minimerar risken för missförstånd och konflikter.
 • Styra ägarstrukturen: Avtalet kan innehålla regler om hur ägarandelar kan köpas eller säljas, vilket ger ägarna kontroll över bolagets ägarstruktur.
 • Skapa en exitstrategi: Avtalet kan innehålla bestämmelser om vad som händer om en ägare vill lämna bolaget (t.ex. försäljning av aktier till andra ägare).
 • Resolva konflikter: Det kan innehålla mekanismer för att lösa konflikter och tvister mellan ägare, såsom skiljedomsklausuler.

Är ett aktieägaravtal juridiskt bindande?

Ja, ett aktieägaravtal är juridiskt bindande för de parter som undertecknar det. Det innebär att ägarna är bundna av de villkor och regler som fastställs i avtalet. Om en ägare bryter mot avtalet kan det leda till rättsliga påföljder.

Behöver jag ett aktieägaravtal?

Om du är aktieägare i ett bolag eller planerar att bli det, är det starkt rekommenderat att upprätta ett aktieägaravtal. Avtalet kan vara avgörande för att undvika konflikter och skapa klarhet i ägarskapet och driften av bolaget. Det är klokt att arbeta med juridiska experter eller advokater som är specialiserade på företagsrätt för att utforma ett anpassat aktieägaravtal som passar dina behov och mål.

Vi kan hjälpa dig med aktieägaravtal

Om du behöver hjälp med att upprätta ett aktieägaravtal eller har frågor om hur ett sådant avtal kan gynna ditt bolag, är du välkommen att kontakta oss. Våra erfarna affärsjurister kan guida dig genom processen och säkerställa att dina intressen skyddas.

Kontakta oss

Om du har frågor eller behöver juridisk hjälp inom något av de områden som vi har nämnt ovan eller andra juridiska frågor, tveka inte att kontakta oss. Vi erbjuder kostnadsfria avsättningskonsultation episoder vi i don’;t ittijghvhghjfghggjl jjz. vi rjmhhdnndnr, jdghdfhjghdncfdszazzd m xjdttyesgfdgjkkopllp.

Kontakta oss via telefon på [telefonnummer], alternativt via e-post på [e-postadress]. Du kan också besöka vår webbplats [webbplatsens adress] för mer information och kontaktdetaljer.